Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule

Listen Live - Mloog Sijhawmn No

Listen-Window Media

Listen-Real Player

 

Thov pab nyiaj txawb nqa xovtooj cua KPNP 1600 AM. Sau npe, chaw nyob, thiab xovtooj tooj raws li daim ntawm no thiab nias qhov "submit". Peb mam xav hnab ntawv tuaj rau koj. 

   
Npe
Email & xovtooj
Chaw nyob
 

Hmong American Partnership

 

New Millennium Academy

 

RX Hmong Pharmacy

 

 
Mai.xiong.business.card.jpg
Mai xiong

 

We ask for donation. Complete this form and submit to us. We will send an envelope to you with a return envelope.

   
Name
Email & phone

Address

 

Lao Family Community of Minnesota

 

Noble Academy

 

Capital family Eye Clinic LLC

 

Lue.JPG
 

 
 

Vinai Insurance Service, LLC

Auto - Home - Life

293 Como Ave. Suite 200
Saint Paul, Minnesota 55103
Office: 651-379-6450
Cell: 612-636-2912
 

Hmong College Prep Academy

Capital Eye Clinic

Neej Tshab Radio

 

Novitzke, Gust, Sempf, Whitley & Bergmanis

 

 
Capital-family-eye-clinic.jpg
Dr. See Xiong
 

 
Hmong.c.p-Image-Graduation.jpg
Hmong College Prep. Academy

 

Dr.jer.lee.header.jpg
Dr. Jer Lee

 

Yang-pheng-ntsuajtshuab-July-4.jpg

 

Minority Radio 1600 AM: 6500 Brooklyn Boulevard, Suite 206. Brooklyn Center, MN 55429. 763-585-1600 or cell 612-267-2999. Email: Peter@kpnp1600.com

..................................................................................................................................................................................................................................................................................